Đồng phục lớp THCS Lê Lợi 20

Đồng phục lớp THCS Lê Lợi 20

Đồng phục Lớp A (1993-1997)- THCS Lê Lợi 20 năm ngày trở về